Links

Proces tvorby e-shopu

Analýza

Zakládáme si na osobním přístupu našich obchodníků. V rámci přípravy projednáváme nabídku, sestavujeme specifikaci včetně harmonogramu a podepisujeme smlouvu. Následně začínáme práce na projektu.
V této fázi dojde k navržení uživatelského rozhraní a celkového grafického vzhledu projektu. V rámci milníků se tyto návrhy prodiskutují a schválí tak, aby podoba maximálně vyhovovala potřebám projektu.
 • Návrh informační struktury webu (kategorie, filtry)
 • Návrh uživatelského rozhraní (desktop, mobile)
 • Grafický návrh stránek (desktop, mobile)
 • Programátorské konzultace k uživatelskému a grafickému a návrhu
 • Specifikace toku dat a napojení ERP
 • Nasazení modulů a testovacích prostředí
 • Finalizovaný seznam komponent e-shopu na základě grafického návrhu
 • Akceptace UX a grafických návrhů

Vývoj

V této fázi dokončujeme kódování e-shopu podle grafického návrhu a nastavujeme jednotlivé funkce administrace.
 • Kódování funkcí e-shopu, úpravy InspiShop Vue.js Storefront e-shopu na míru (desktop)
 • Kódování funkcí e-shopu, úpravy InspiShop Vue.js Storefront e-shopu na míru (mobile)
 • Nastavení a vzhled e-mailů
 • Napojení na ERP na základě specifikace
 • Backend programování funkcí na míru
 • Nastavení e-shopu a základních informací
 • Vložení obsahových stránek (O nás, Obchodní podmínky, atp.)
 • Nastavení platebních bran
 • Nastavení dopravců a logistiky
 • Kontrola byznys procesů s klientem

Testování a spuštění

Testujeme všechny implementované funkce včetně případných zátěžových testů. Po akceptaci proběhne spuštění na doméně klienta.
 • Testování obecných kvalit e-shopu dle SEO Checklistu
 • Testování napojení ERP
 • Testování funkcí na míru
 • Akceptace celého řešení
 • Školení
 • Předání do klientské podpory