Proces tvorby e-shopu

Analýza

Zakládáme si na osobním přístupu našich obchodníků. V rámci přípravy projednáváme nabídku, sestavujeme specifikaci včetně harmonogramu a podepisujeme smlouvu. Následně začínáme práce na projektu.

V této fázi dojde k navržení uživatelského rozhraní a celkového grafického vzhledu projektu. V rámci milníků se tyto návrhy prodiskutují a schválí tak, aby podoba maximálně vyhovovala potřebám projektu.

 • Návrh informační struktury webu (kategorie, filtry)

 • Návrh uživatelského rozhraní (desktop, mobile)

 • Grafický návrh stránek (desktop, mobile)

 • Programátorské konzultace k uživatelskému a grafickému a návrhu

 • Specifikace toku dat a napojení ERP

 • Nasazení modulů a testovacích prostředí

 • Finalizovaný seznam komponent e-shopu na základě grafického návrhu

 • Akceptace UX a grafických návrhů

Vývoj

V této fázi dokončujeme kódování e-shopu podle grafického návrhu a nastavujeme jednotlivé funkce administrace.

 • Kódování funkcí e-shopu, úpravy InspiShop Vue.js Storefront e-shopu na míru (desktop)

 • Kódování funkcí e-shopu, úpravy InspiShop Vue.js Storefront e-shopu na míru (mobile)

 • Nastavení a vzhled e-mailů

 • Napojení na ERP na základě specifikace

 • Backend programování funkcí na míru

 • Nastavení e-shopu a základních informací

 • Vložení obsahových stránek (O nás, Obchodní podmínky, atp.)

 • Nastavení platebních bran

 • Kontrola byznys procesů s klientem

Testování a spuštění

Testujeme všechny implementované funkce včetně případných zátěžových testů. Po akceptaci proběhne spuštění na doméně klienta.

 • Testování obecných kvalit e-shopu dle SEO Checklistu

 • Testování napojení ERP

 • Testování funkcí na míru

 • Akceptace celého řešení

 • Školení

 • Předání do klientské podpory

Last updated